Spårning av IP-loggar (API)

Vi kan hjälpa er med automatisk eller manuell spårning av flera IP-adresser åt gången. Vår API-tjänst är lämplig för att automatisera uppslag för fler än 10 IP-adresser åt gången. Vi erbjuder även en manuell tjänst via ipland.se.

Om du skall spåra enstaka adresser rekommenderar vi istället vår vanliga spårtjänst.

Vanliga användningsområden,

  Spårtjänster
 • Webbserverloggar
  Konvertera IP-adresser till land och stad.

 • Spamskydd eller bedrägeriskydd
  Stämmer kundens IP-adress med angiven adress?
  Surfar kunden via en proxy?

 • EU-moms
  Konvertera IP-adress till rätt land inför redovisning av MOSS-deklarationen (Mini One Stop Shop, EU-moms) till Skatteverket från och med 1 januari 2015.

Pris
Ingen startavgift eller månadsavgift. Antingen väljer ni att betala en avgift per omgång av 100 eller 1 000 st samtida uppslag alternativt en avgift per uppslagen IP-adress oavsett när uppslaget sker.

Information Pris 1 000 st Pris 100 st Pris per st
Endast land
Land, stad och ISP
Full information
120 kr
300 kr
750 kr
40 kr
100 kr
250 kr
1 kr
3 kr
7 kr
Moms tillkommer på alla priser.

Teknik
Uppslagen sker med automatiska API-anrop till vår webbserver, alternativt genom att skicka e-post till oss för manuell hantering. Resultatet levereras i läsbart textformat som kan importeras i Excel eller en databas.

Information som levereras
Vi kan normalt leverera information om aktuellt land, stad och Internetleverantör (ISP). I vissa fall kan vi även visa anslutningstyp, spam och proxy-status, IP-subnet, värdnamn och abuse-kontakt.

Om du har frågor eller vill beställa tjänsten är du välkommen att kontakta oss.