Privacy Policy

Vår Privacy Policy är en integritetspolicy och gäller för alla våra hemsidor och tjänster. Genom att registrera dig eller använda våra tjänster bekräftar du att du förstår och accepterar Privacy Policyn.

Insamling av data
  • Vi samlar in personlig data, exempelvis IP-adress, namn, e-post och hemsideadress, när du kontaktar, registrerar eller handlar av oss. Vi samlar också in data vid varje sidförfrågan från din webbläsare, exempelvis IP-adress och tidpunkt. Utöver det samlar vi även in information vid användandet av våra gratistjänster. Genom att använda vår webbplats samtycker du att vi hanterar dina personliga data och personuppgifter.

  • Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla våra besökare våra tjänster, visa annonser, spåra abuse, förbättra våra tjänster och kommunicera med dig som användare. En del tjänster som vi erbjuder, såsom gästbok och forum, bygger på att data (exempelvis meddelandetext, e-post eller namn) som samlas in från en besökare publiceras på Internet.
Cookies (kakor)
  • Vi använder cookies för en del funktioner, exempelvis inloggningar och inmatningsformulär då det underlättar för användaren.

  • Vi låter partners som visar annonser sätta och läsa egna cookies och/eller web beacons på besökarnas datorer. Sådana cookies används för att skicka information till annonsörerna (exempelvis Google via Google AdSense) som innehåller uppgifter om exempelvis aktuell IP-adress, Internetleverantör, webbläsare och liknande. Informationen används främst för geotargetting (lokalisering) och att bestäma vilken typ av annonser som skall visas. Vi refererar till respektive partners Privacy Policy för mer information. Vi låter Google använda cookies för att visa annonser på vår domän. Google använder även så kallade DART-cookies för att visa annonser för våra besökare baserat på vilka av våra och andra hemsidor användarna besökt på Internet. Läs mer om hur Google använder datan från oss via www.google.com/policies/privacy/partners/

  • Som användare kan du välja hur din webbläsare hanterar cookies. Det finns också säkerhetsprogramvaror som begränsar eller blockerar cookies och web beacons. Att använda någon av dessa inställningar eller programvaror påverkar inte din möjlighet att använda våra tjänster. Som användare kan du blockera så kallade DART-cookies som används av bl.a. Google genom att besöka Google ad and content network privacy policy.
Övrigt
  • Vi kommer inte sälja, hyra ut eller dela med oss med den personliga informationen till andra personer eller organisationer utanför vår verksamhet. Det gäller dock inte i de fall det inte kan undgås med organisationer som arbetar nära oss, exempelvis eventuellt Webbhotell eller Internetoperatör. Det gäller inte heller om vi blir tvungna för att kunna erbjuda den tjänst eller produkt du efterfrågat eller då vi har din tillåtelse. Vi kan komma att samarbeta vid förfrågningar från polis, domstol eller liknande myndigheter och personlig information kan då komma att vidareskickas. Vi reserverar oss också rätten att vidareskicka information för att skydda oss vid en eventuell juridisk process. Observera att om hela eller delar av vårt företag skulle gå ihop med ett annat företag eller köpas upp kommer vi överföra all aktuell information.

  • Vi behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Läs mer via www.datainspektionen.se och www.notisum.se/.../19980204.HTM.

  • Du kan radera ditt konto genom logga in till administrationen för kontot.

  • Vi reserverar oss rätten att kontakta våra användare när vi anser det vara nödvändigt, exempelvis med driftinformation eller säkerhetsmeddelanden.